มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์

มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์

มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์เกิดขึ้นระหว่างลูกเสือสุมาตราวัย 9 สัปดาห์ที่ถูกแม่เสือปฏิเสธ กับลูกเสือเบงกอลวัย 7 สัปดาห์ที่ถูกเจ้าหน้าที่่ยึดมาจากพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก