มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์

  • 17 กันยายน 2017

มิตรภาพระหว่างลูกเสือต่างสายพันธุ์เกิดขึ้นระหว่างลูกเสือสุมาตราวัย 9 สัปดาห์ที่ถูกแม่เสือปฏิเสธ กับลูกเสือเบงกอลวัย 7 สัปดาห์ที่ถูกเจ้าหน้าที่่ยึดมาจากพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง