สอนคนตาบอดป้องกันตัว
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สอนคนตาบอดป้องกันตัว

  • 17 กันยายน 2017

ชายตาพิการที่เคยเผชิญกับการถูกทำร้ายร่างกายและการใช้คำพูดไม่ดีจากคนอื่นจนทำให้ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนาน 3 ปี หันมาฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวเองจนมีความมั่นใจในการออกไปนอกบ้านอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้สอนคนตาบอดคนอื่น ๆ ให้รู้จักการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย