สอนคนตาบอดป้องกันตัว

สอนคนตาบอดป้องกันตัว

ชายตาพิการที่เคยเผชิญกับการถูกทำร้ายร่างกายและการใช้คำพูดไม่ดีจากคนอื่นจนทำให้ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนาน 3 ปี หันมาฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวเองจนมีความมั่นใจในการออกไปนอกบ้านอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้สอนคนตาบอดคนอื่น ๆ ให้รู้จักการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย