เรือรบบรรเทาทุกข์

เรือรบที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรอย่าง เอช.เอ็ม.เอส โอเชียน (HMS Ocean) เดินทางถึงหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรแล้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งจากเฮอร์ริเคนเออร์มาและเฮอร์ริเคนมาเรีย

นอกจากเฮลิคอปเตอร์ 9 ลำ และทหาร 650 นายแล้ว เรือรบลำนี้ยังนำสิ่งของบรรเทาทุกข์หนัก 60 ตัน ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย 5 พันชุด เม็ดละลายเพื่อทำให้น้ำสะอาด 5 หมื่นเม็ด และถังน้ำ 1 หมื่นใบ ไปอีกด้วย

เอช.เอ็ม.เอส โอเชียน สามารถผลิตน้ำดื่มได้ 3 ร้อยตัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับมากกว่า 8 พันครัวเรือน การส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปเพิ่มอีก 650 นายนั้น ทำให้ปัจจุบันมีทหารสหราชอาณาจักรถึง 2 พันนายลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ ซึ่งนับว่าเป็นการส่งกำลังพลครั้งใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร โดยจุดประสงค์แรกคือการสร้างที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยเนื่องจากฤดูกาลเฮอร์ริเคนในทะเลแคริบเบียนยังไม่สิ้นสุดลง