ควรล้างมือนานเท่าไหร่?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ควรล้างมือนานเท่าไหร่?

หน่วยงานสาธารณสุขในหลายประเทศมักรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาด โดยให้คำแนะนำวิธีการล้างมือในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งในอังกฤษเองก็มีโครงการเช่นนี้ หากแต่ว่า คนอังกฤษหลายคนกลับไม่รู้ว่าควรจะล้างมือนานเท่าไหร่จึงจะเรียกว่า "สะอาด"