สุนัขลิ้นยาวที่สุดในโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สุนัขลิ้นยาวที่สุดในโลก

  • 5 ตุลาคม 2017

โมจิ สุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดครองสถิติสุนัขลิ้นยาวที่สุดในโลก โดยวัดความยาวจากจมูกถึงปลายลิ้นได้ 7.3 นิ้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง