หุ่นยนต์จิ๋วกับชุดเกราะพับได้
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หุ่นยนต์จิ๋วกับชุดเกราะพับได้

  • 11 ตุลาคม 2017

ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตส์ พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่มีความสามารถหลากหลายขึ้นอยู่กับชุดเกราะที่สวมใส่