ทำไมถึงห้ามบอลลูน ของเหลว และแป้งในกรุงปักกิ่ง?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ทำไมถึงห้ามบอลลูน ของเหลว และแป้งในกรุงปักกิ่ง?

  • 18 ตุลาคม 2017

การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของจีนในช่วงการจัดประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 5 ปีในกรุงปักกิ่ง ทำให้มีการห้ามหลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึง ห้ามจุดไฟใกล้กับสถานที่จัดงาน ห้ามการขนส่งของเหลว แป้ง และของที่มีลักษณะเหนียว มีด และปืนของเล่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง