ประเมินมูลค่าอลาสกาในปัจจุบัน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

อลาสกามีมูลค่าเท่าใดในปัจจุบัน?

  • 21 ตุลาคม 2017

18 ต.ค. 2017 เป็นวันครบรอบ 150 การส่งมอบอลาสการะหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ มูลค่าที่สหรัฐฯ ซื้อมาจากรัสเซียในสมัยนั้นคือ 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 252 ล้านบาท ปัจจุบันอลาสกามีมูลค่าประมาณเท่าใด