อุ่นใจ หรือ หวั่นใจ? จีนส่องมวลชนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

อุ่นใจ หรือ หวั่นใจ? จีนส่องมวลชนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

  • 21 ตุลาคม 2017

ประเทศจีนใช้ 'เทคโนโลยีจดจำใบหน้า' ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้หาตัวคนหาย และป้องกันอาชญากรรม แต่ทั้งนี้ 'การสอดส่อง' ได้จุดประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัว และสร้างความกังวลในกลุ่มผู้เห็นต่าง

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (facial recognition technology) กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันในประเทศจีน โดยหนึ่งในจุดประสงค์หลัก คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อย่นเวลาและแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ ในการหาตัวคนหายให้กลับสู่ครอบครัว นอกจากนี้ ทางตำรวจเห็นว่า เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ประเทศจีนปลอดภัยขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่เห็นด้วยระบุว่า การเฝ้าตรวจตรามวลชนเช่นนี้ จะเป็นการเปิดทางให้รัฐสามารถสอดแนมการใช้ชีวิตของประชาชนได้ ในขณะที่บางส่วนกังวลว่า กล้องวงจรปิดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ เพื่อกระชับอำนาจการควบคุมประชากร โดยเฉพาะผู้ที่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง