องค์การอนามัยโลกกลับลำ ไม่ตั้งมูกาเบเป็นทูตสันถวไมตรี

  • 23 ตุลาคม 2017
นายโรเบิร์ต มูกาเบ ประธานาธิบดีซิมบับเวและผู้นำเผด็จการคนดัง Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ เป็นที่รู้กันว่านายมูกาเบมักเดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ตัดสินใจยกเลิกการแต่งตั้งให้นายโรเบิร์ต มูกาเบ ประธานาธิบดีซิมบับเวและผู้นำเผด็จการคนดัง เข้ารับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี หลังจากถูกองค์กรด้านสาธารณสุขรวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศรุมตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม

นายเทดรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงว่า ได้รับฟังความเห็นจากบรรดาผู้แสดงความห่วงกังวลในเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างถี่ถ้วน และได้ปรึกษาหารือกับรัฐบาลซิมบับเวอีกครั้ง จึงได้มีการตัดสินใจยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่เป็นผลดีต่อองค์การอนามัยโลกมากที่สุด

ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลซิมบับเวภายใต้การนำของนายมูกาเบว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ แต่หลายฝ่ายชี้ว่าระบบดังกล่าวประสบความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตลอดช่วงเวลา 20 ปีแรกของการครองอำนาจยาวนานถึง 37 ปี นายมูกาเบได้ขยายระบบให้บริการสาธารณสุขออกไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แต่ระบบนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ล่มสลายมานับแต่ปี 2000 ทำให้มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขต่างไม่ได้รับเงินเดือน

ส่วนนายมูกาเบวัย 93 ปี ซึ่งถือว่ามีอายุยืนกว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรในประเทศถึง 30 ปี มักเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลหรือใช้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าในต่างประเทศเป็นประจำ

ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกอ้างว่า คิดจะตั้งนายมูกาเบเป็นทูตสันถวไมตรี เพราะหวังว่าเขาจะใช้ตำแหน่งนี้ผลักดันให้พันธมิตรในภูมิภาคเดียวกันหันมาสนใจพัฒนางานด้านสาธารณสุข แต่กลับได้รับเสียงคัดค้านอย่างหนักจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีแคนาดา รวมทั้งองค์กรเอกชนระหว่างประเทศหลายแห่ง และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยทั้งหมดเห็นว่าไม่ควรแต่งตั้งนายมูกาเบซึ่งมีประวัติละเมิดสิทธิมนุษยชนและดำเนินนโยบายทางสาธารณสุขล้มเหลวไว้ในตำแหน่งดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม