คำประกาศบัลโฟร์ : ที่มาของความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์

คำประกาศบัลโฟร์ : ที่มาของความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์

เมื่อ 100 ปีก่อน วันที่ 2 พฤศจิกายน 1917 รัฐบาลอังกฤษได้รับรองการก่อตั้งรัฐสำหรับชาวยิวในปาเลสไตน์ในเอกสารที่รู้จักกันในชื่อว่า "คำประกาศบัลโฟร์" จดหมายความยาว 67 คำฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งที่ยากจะแก้ไขมากที่สุดในยุคสมัยใหม่

คำประกาศบัลโฟร์ ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตาม อาร์เธอร์ บัลโฟร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษในขณะนั้น เป็นจดหมายที่เปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ในตะวันออกกลาง

จดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 100 ปีก่อน ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีใจความระบุว่า รัฐบาลอังกฤษสนับสนุนให้ตั้งรัฐของชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์

ผลของจดหมายหน้าเดียวที่มีความยาว 67 คำนี้ ทำให้ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงขัดแย้งกันมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี 1917 ปาเลสไตน์ถูกอาณาจักรออตโตมันของตุรกีปกครอง แต่ไม่นานก็ถูกอังกฤษบุกยึด จากสำมะโนประชากรออตโตมันในปี 1914 พบว่าประชากรกว่า 90% เป็นมุสลิม หรือชาวอาหรับที่นับถือคริสต์ ส่วนที่เหลือเป็นยิว

ต่อมา ไซออนิสต์ ขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ของชาวยิวในยุโรปเริ่มประสบความสำเร็จ โดยกลุ่มนี้อ้างว่า ดินแดนปาเลสไตน์คือบ้านเกิดของชาวยิวตามคัมภีร์ไบเบิล

ธีโอดอร์ เฮิร์ตเซิล บิดาของไซออนิสต์ เรียกร้องมหาอำนาจยุโรปให้ "สร้างปราการต่อต้านเอเชียเป็นด่านหน้าของอารยธรรมต่อต้านความป่าเถื่อน"

คำประกาศบัลโฟร์เป็นจุดยืนแรกของมหาอำนาจที่สนับสนุนเจตจำนงของกลุ่มไซออนิสต์ จดหมายนี้ถูกส่งต่อให้กับลอร์ด รอธส์ไชลด์ ผู้นำสมาพันธ์ไซออนิสต์อังกฤษ และถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนให้สร้างรัฐของชาวยิวในปาเลสไตน์

จดหมายยังระบุด้วยว่า ไม่ควรทำการใด "อันเป็นการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิพลเมืองและศาสนาของชุมชนที่ไม่ใช่ชาวยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์"

ชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันประณามจดหมายนี้ พวกเขากล่าวหาว่าจักรวรรดิอังกฤษเพิกเฉยต่อความต้องการทางการเมืองของประชากรพื้นเมือง และเห็นว่าคำประกาศนี้ ทำให้พวกเขาต้องมีสภาพไร้รัฐ และเสียดินแดนของของตัวเอง

หลังจากจดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นไม่ถึง 30 ปี ก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป ทำให้ชาวยิวเสียชีวิตราว 6 ล้านคน

สำหรับชาวอิสราเอล เอกสารเดียวกันนี้เป็นหมุดหมายของการอยู่รอดของพวกเขาและการมีรัฐ ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษยังคงภูมิใจในการรำลึกถึงวันครบรอบ แต่ชาวปาเลสไตน์เรียกร้องคำขอโทษจากอังกฤษ