แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เราจำเป็นต้องทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในยามที่เกิดแผ่นดินไหว ด้วยหลักการซ้อมหลบภัย: "หมอบ ป้อง เกาะ"

กรณีที่อยู่ภายในตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหว ควร "หมอบ" ลงกับพื้น แล้วใช้มือ "ป้อง" ศีรษะและคอ เพื่อป้องกันสิ่งของหรือเศษวัสดุที่อาจตกใส่ หรือหาที่กำบังแข็งแรง เช่น โต๊ะ ยึด "เกาะ" ไว้ให้แน่นจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลงแล้วจึงออกไปยังสถานที่ปลอดภัย

กรณีที่อยู่กลางแจ้ง ควรอยู่ให้ห่างจากตัวอาคาร ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาและสายไฟฟ้า แต่หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที่ขับรถอยู่ ให้หาที่จอดรถทันที และอยู่ภายในรถจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการจำหลักการซ้อมหลบภัยนั่นคือ "หมอบ ป้อง เกาะ"ซึ่งอาจช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ในยามที่ภัยมาเยือน