ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่อิตาลีไม่ผ่านเข้ารอบคือปี 1958

ครั้งก่อนหน้านี้ที่อิตาลีไม่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือปี 1958 แต่หลังจากนั้นก็ผ่านเข้ารอบโดยตลอดจนกระทั่งถึงครั้งนี้จึงไม่ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง