บำบัดจิตเภทแนวใหม่ด้วย 'ตัวตนจำลอง' ในคอมพิวเตอร์

มีการทดลองวิธีการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทรูปแบบใหม่ ด้วยการให้ผู้ป่วยที่มีอาการหูแว่วพูดจาโต้ตอบกับ 'ตัวตนจำลอง' ในคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

"คุณน่าสงสารจัง คุณไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้กับผมได้" ตัวตนจำลองจากคอมพิวเตอร์พูดกับผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการบำบัด

"ได้สิ เพราะฉันจะไม่ฟังคุณอีกต่อไป" ผู้ป่วยจิตเภทซึ่งมีอาการหูแว่วตอบกลับไป

นี่คือวิธีการรักษาแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่ "ได้ยินเสียงแว่ว" ผู้ป่วยจะได้พูดคุยกับตัวตนจำลองจากคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของเสียงที่แว่วอยู่ในหัวของพวกเขา

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า วิธีนี้ช่วยให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมาสู้กับคนที่ทรมานพวกเขาในจินตนาการได้

ศ.ฟิลิปปา การ์ตี ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคลินิก กล่าวว่า ผู้ป่วยบางคนบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะพูดโต้ตอบกับเสียงแว่วนั้นได้ เพราะมันน่ากลัวเกินไป และถ้าพูดตอบไป ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

การทดลองใช้ตัวตนจำลองบำบัดผู้ป่วย 150 คนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ผู้จัดการทดลองกล่าวว่า ต้องมีการพัฒนาวิธีการบำบัดเพิ่มเติมจึงจะนำไปใช้ในวงกว้างได้

ทั้งนี้ จิตเภทเป็นความผิดปกติทางจิต ทุก ๆ 100 คนทั่วโลกจะพบผู้ป่วยจิตเภทราว 1 คน โดยอาการส่วนใหญ่คือ ฟั่นเฟือนและหูแว่ว