โรงกลั่นเหล้าใช้หอยนางรมบำบัดน้ำทะเลในสกอตแลนด์

บริษัทผลิตเหล้าวิสกี้ในสกอตแลนด์ใช้หอยนางรมในการบำบัดน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่มีการปล่อยน้ำจากกระบวนการกลั่นเหล้าลงไป เพื่อทำให้สาหร่ายในบริเวณนั้นลดจำนวนลงและเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

เกลนมอเรนจี บริษัทผลิตเหล้าวิสกี้กำลังทำความสะอาดท้องทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ด้วยวิธีการใหม่ ด้วยการใช้ หอยนางรม

โรงกลั่นสุราแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งปากแม่น้ำดอร์นอคเฟิร์ธ มานานกว่า 150 ปี

ดอกี เมอร์เรย์ เป็นคนกลั่นสุรารุ่นที่ 2 ซึ่งรับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อกล่าวว่า "พ่อผมเริ่มที่นี่ในปี 1972 และผมอยู่นี่มานาน 23 ปีแล้ว"

ขณะที่การกลั่นสุราขยายตัว ผลกระทบต่อดอร์นอคเฟิร์ธก็ขยายตัวตามไปด้วย เพราะน้ำเสียจากกระบวนการกลั่นถูกบำบัดและปล่อยลงสู่ปากแม่น้ำ แต่ก็ยังมีสารอินทรีย์บางอย่างเหลืออยู่ ทำให้สาหร่ายในน้ำทะเลขยายตัวและแย่งออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ

นี่จึงเป็นเหตุให้มีการนำ "หอยนางรม" มาใช้บำบัดน้ำบริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้ เพราะหอยนางรมสามารถย่อยสาหร่ายในน้ำได้

เมื่อลองนำหอยนางรมมาใส่ในตู้น้ำที่มีสาหร่ายอยู่ เทียบกับตู้ที่ไม่มีหอยนางรม เมื่อเวลาผ่านไป 5 ชั่วโมงผ่านไป จะเห็นได้ว่าน้ำในตู้ที่มีหอยนางรมอยู่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หอยนางรม 1 ตัวสามารถกรองน้ำได้ 200 ลิตรต่อวัน หากมีหอยนางรมหลายล้านตัวในทะเลก็จะสามารถกรองน้ำได้จำนวนมหาศาล

บริษัทกลั่นสุราแห่งนี้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่ บิล และคณะเพื่อนำหอยนางรม 300 ตัวไปปล่อยบริเวณปากแม่น้ำเป็นการทดลอง ถ้าหอยนางรมชุดแรกที่นำไปปล่อยได้ผล ก็จะมีการนำหอยนางรมมาปล่อยเพิ่ม

พวกเขามีเป้าหมายที่จะปล่อยหอยนางรมให้เกาะกลุ่มกันหลายกลุ่มในปากแม่น้ำแห่งนี้ เพื่อบำบัดน้ำบริเวณนี้ให้มีคุณภาพดีขึ้น