หุ่นยนต์จะแย่งงาน 800 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

หุ่นยนต์

ที่มาของภาพ, GETTY IMAGES

คำบรรยายภาพ,

ประเทศที่ร่ำรวยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่า เนื่องจากมีเงินลงทุนในเทคโนโลยี

รายงานใหม่จากสถาบันระหว่างประเทศแมคเคนซี ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าภายในปี 2030 จะมีคนตกงาน 800 ล้านตำแหน่ง เนื่องจากถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ หรือคิดเป็นผลกระทบต่อคนประมาณ 1 ใน 5 ของตลาดแรงงานโลก โดยข้อสรุปนี้ มีที่มาจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 800 อาชีพ ใน 46 ประเทศ

รายงานระบุด้วยว่า 1 ใน 3 ของแรงงานในประเทศร่ำรวย เช่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา อาจต้องเข้ารับการฝึกทักษะใหม่เพื่อให้ประกอบอาชีพอื่นได้ โดยผู้ที่ทำงานควบคุมเครื่องจักร และแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับผลกระทบหนักที่สุด ส่วนประเทศที่ยากจนกว่า ซึ่งมีเงินลงทุนกับเทคโนโลยีอัตโนมัติน้อย จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เช่น อินเดียจะมีตำแหน่งงานประมาณร้อยละ 9 ที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่

นอกจากนี้ คณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่างานของนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ช่วยทนายความ และเสมียน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ

แมคเคนซีคาดการณ์ว่า ตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น แพทย์ ทนายความ ครู และบาร์เทนเดอร์ จะเผชิญกับความเสี่ยงถูกแทนที่จากระบบอัตโนมัติน้อยกว่า รวมถึงงานที่รายได้น้อย เช่น คนสวน ช่างประปา และผู้ดูแลคนเจ็บจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ที่มาของภาพ, Getty Images

ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลาดจะต้องการวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะที่ตำแหน่งงานที่ใช้ระดับการศึกษาไม่สูงจะมีจำนวนลดลง

รายงานระบุว่าในสหรัฐฯ จะมีประมาณ 39 ถึง 73 ล้านตำแหน่งงานที่หายไปภายในปี 2030 แต่จะมีแรงงานประมาณ 20 ล้านคน ที่สามารถย้ายไปหางานในอุตสาหกรรมอื่นทำได้ง่าย

ส่วนในสหราชอาณาจักร คาดการณ์ระบุว่าจะมีตำแหน่งงานประมาณร้อยละ 20 ที่เปลี่ยนไปเป็นระบบอัตโนมัติภายในช่วงเวลาเดียวกัน

คณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่า โลกจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านในระดับเดียวกับช่วงศตวรรษที่ 1900 ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนมาเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรม และเตือนว่าเทคโนโลยีใหม่จะทำให้เกิดอาชีพใหม่ คล้ายกับช่วงที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในทศวรรษปี 1980 ซึ่งทำให้เกิดงานด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี และธุรกิจออนไลน์

ทั้งนี้ คณะผู้เขียนรายงานได้ส่งเสริมให้รัฐบาลของแต่ละประเทศออกโครงการฝึกทักษะใหม่ให้กับประชาชนด้วย