กำจัดขยะอวกาศด้วยฉมวกและตาข่าย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ภารกิจ RemoveDebris กำจัดขยะอวกาศด้วยฉมวกและตาข่าย

  • 1 ธันวาคม 2017

ขยะอวกาศกำลังทำให้มนุษย์อวกาศตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นจึงมีการเตรียมภารกิจเพื่อทดสอบวิธีการต่าง ๆ ในการกำจัดขยะอวกาศ โดยจะมีการส่งยาน RemoveDebris ขึ้นไปกำจัดดาวเทียมขนาดเล็กด้วยการใช้ตาข่าย และจะมีการทดสอบว่าการใช้ฉมวกในการกำจัดขยะอวกาศได้ผลหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง