ปลูกถ่ายหัวใจครั้งแรกของโลก

ปลูกถ่ายหัวใจครั้งแรกของโลก

ในปี 1967 ที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ มีการปลูกถ่ายหัวใจรายแรกของโลก โดยดร.คริสเตียน บาร์นาร์ด ผ่าตัดให้แก่หลุยส์ วอชคันสกี อายุ 54 ปี

วอชคันสกี มีชีวิตรอดหลังผ่าตัด แต่เสียชีวิตในอีก 18 วันต่อมา

ปัจจุบัน มีผู้รับการปลูกถ่ายหัวใจใหม่ กว่า 6,000 คนต่อปี กว่า 72% ของผู้รับการปลูกถ่าย มีชีวิตต่อไปได้อีกอย่างน้อย 5 ปี บางคนมากกว่า 20 ปี

ความเสี่ยงสูงสุดของผู้รับการปลูกถ่ายคือ การปฏิเสธอวัยวะและการติดเชื้อ

ยาชนิดใหม่ช่วยลดการปฏิเสธอวัยวะลง ขณะที่รักษาความสมดุลของระบบภูมิต้านทานไว้ได้

แต่ปัญหาที่สร้างแรงกดดันที่สุดคือ ความต้องการอวัยวะมีมากกว่าปริมาณอวัยวะ อาจแก้ปัญหานี้ได้โดยนวัตกรรมอย่าง หัวใจเทียมจากการพิมพ์ 3 มิติ หรือการปลูกอวัยวะไว้ในตัวสัตว์ แล้วค่อยนำมาใช้