วันชาติสำคัญอย่างไร?

วันชาติไทยมีที่มาอย่างไร และนานาประเทศกำหนดวันชาติกันอย่างไร?