ลูกสาวที่เกิดเมื่อแม่สูงวัย เสี่ยงเป็นหมัน-มีบุตรยาก

  • 10 ธันวาคม 2017
ลูกสาวที่เกิดเมื่อแม่สูงวัย เสี่ยงเป็นหมัน-มีบุตรยาก
คำบรรยายภาพ ลูกสาวที่เกิดเมื่อแม่สูงวัย เสี่ยงเป็นหมัน-มีบุตรยาก

ผลการวิจัยล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ในแคนาดาระบุว่า หญิงที่เกิดเมื่อแม่ของตนมีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะไม่มีบุตรสูงกว่าหญิงกลุ่มอื่น โดยเกือบ 20% ของหญิงที่เข้าข่ายนี้ไม่มีบุตรเลยแม้แต่คนเดียว แม้จะต้องการมีบุตรและมีอายุล่วงเลยวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วก็ตาม

ผลการสำรวจสตรีอเมริกัน 43,000 คนครั้งนี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Human Reproduction โดยระบุว่าโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรของสตรีจะมีมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับอายุของแม่ขณะให้กำเนิดหญิงผู้นั้นด้วย

ผลการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชี้ว่า 20% ของลูกสาวที่เกิดมาเมื่อแม่มีอายุมากกว่า 30 ปีนั้น ไม่มีบุตรของตนเองในเวลาต่อมา ในขณะที่หญิงซึ่งเกิดเมื่อแม่ของตนมีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีแนวโน้มไร้บุตรสืบสกุลเพียง 15% ส่วนหญิงที่เกิดเมื่อแม่ของตนมีอายุในช่วงวัยรุ่นนั้น มีแนวโน้มที่จะไม่มีบุตรเพียง 13%

ส่วนผู้หญิงที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีนั้น ทีมวิจัยระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะไม่มีบุตรมากที่สุด ซึ่งแนวโน้มนี้สูงกว่ากลุ่มเลสเบียนและสตรีโสดที่ไม่เคยผ่านการสมรสเสียอีก

ในปัจจุบัน การที่ผู้หญิงยุคใหม่ใส่ใจต่อความก้าวหน้าในการงานอาชีพมากขึ้น ทำให้ตัดสินใจสร้างครอบครัวและมีบุตรช้าลง และมีแนวโน้มว่าจะมีบุตรคนแรกในวัยกลางคนกันมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในโปรตุเกสเมื่อปี 2006 ที่ชี้ว่า แม่อายุมากจะมีความเสียหายบกพร่องทางพันธุกรรมที่ส่งต่อไปยังบุตรโดยไม่รู้ตัว

อย่างไรก็ตาม ดร.โอลกา บาสโซ หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่า ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของปรากฏการณ์นี้ และยังไม่อาจชี้ได้ว่าอายุของแม่ขณะที่ให้กำเนิดลูกสาว จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตั้งครรภ์ของลูกสาวในอนาคตมากน้อยเพียงใด ทั้งยังเป็นไปได้ว่าลูกสาวที่เกิดจากแม่สูงวัยมีพฤติกรรมบางอย่างแตกต่างไปจากหญิงอื่นก็เป็นได้ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง