กรีนแลนด์จะเป็นอย่างไรถ้าไร้น้ำแข็ง?

นักวิทยาศาสตร์นาซาได้สร้างภาพชายฝั่งของเกาะกรีนแลนด์หากไม่มีน้ำแข็งปกคลุม โดยใช้ฐานข้อมูลจากการสำรวจหลายสิบปีที่แสดงถึงตำแหน่งและรูปร่างของชั้นหินของกรีนแลนด์ และพื้นทะเลโดยรอบ นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นต้องรู้เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นกับเกาะกรีนแลนด์