ส่องโรงเรียนเกาหลีเหนือในญี่ปุ่น

ส่องโรงเรียนเกาหลีเหนือในญี่ปุ่น

หากจะกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีเหนืออยู่ในสถานะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็คงยังน้อยเกินไป อันที่จริงทั้งสองชาติไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเลย ดังนั้นคนจำนวนไม่น้อยจึงอาจรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ทราบว่าในกรุงโตเกียวมีโรงเรียนเกาหลีเหนือเปิดอยู่หลายแห่ง ทั้งยังมีหลักสูตรที่สอนให้เด็กเชิดชูเกาหลีเหนือ และในห้องเรียนก็มีรูปภาพของอดีตผู้นำสูงสุดอย่างนายคิม อิล ซุง และ นายคิม จอง อิล ติดไว้เหนือกระดานดำ

บีบีซีได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเกาหลีเหนือแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และได้พูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ที่เล่าว่า เกาหลีเหนือเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินของโรงเรียนเกาหลีเหนือในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 1957 และทุก ๆ ปี ทางโรงเรียนจะส่ง นักเรียนในชั้นที่ใกล้จะจบการศึกษากลับไปยังเกาหลีเหนือ เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เห็นบ้านเมืองและพบปะคนเกาหลีเหนือ

ปัจจุบันมีโรงเรียนเกาหลีเหนือในญี่ปุ่นกว่า 60 แห่ง โดยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเหล่านี้ล้วนเป็นลูกหลานของชาวเกาหลีเหนือที่เดินทางเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นในฐานะผู้อพยพ หรือผู้ถูกบังคับใช้แรงงานในยุคที่คาบสมุทรเกาหลี อยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ก่อนปี ค.ศ.1945

ปัจจุบันมีชาวเกาหลีอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ราว 6 แสนคน บางคนมีสัญชาติญี่ปุ่น บางคนถือหนังสือเดินทางเกาหลีใต้ และอีกราว 150,000 คน เป็นผู้ที่ยังจงรักภักดีกับเกาหลีเหนือ