สภาพพื้นที่ที่ถูกพายุเทมบินพัดถล่มบนเกาะมินดาเนา

สภาพพื้นที่ที่ถูกพายุเทมบินพัดถล่มบนเกาะมินดาเนา