'เที่ยวบินแรกของจีน' นำนักท่องเที่ยวเยือนแอนตาร์กติกา

'เที่ยวบินแรกของจีน' นำนักท่องเที่ยวเยือนแอนตาร์กติกา

เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวแรกของจีนเดินทางทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อวัน 16 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 22 คน