'เที่ยวบินแรกของจีน' นำนักท่องเที่ยวเยือนแอนตาร์กติกา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

'เที่ยวบินแรกของจีน' นำนักท่องเที่ยวเยือนแอนตาร์กติกา

  • 23 ธันวาคม 2017

เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวแรกของจีนเดินทางทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อวัน 16 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 22 คน