พบ “เซลล์เพชฌฆาต” หล่อเลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์ให้เติบโต

ทารก

ที่มาของภาพ, SPL

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีธรรมชาติเป็นนักฆ่าขจัดสิ่งแปลกปลอมและเซลล์เสื่อมสภาพในร่างกาย หรือที่เรียกกันว่า "เซลล์เพชฌฆาต" ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับชื่ออีกต่อไป เมื่อนักวิทยาศาสตร์จีนพบว่าเซลล์ชนิดนี้มีศักยภาพสูง ในการช่วยหล่อเลี้ยงให้ตัวอ่อนทารกในครรภ์เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งช่วยป้องกันการแท้งได้

ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับเซลล์ "นักฆ่าโดยธรรมชาติ" (Natural Killer - NK) ชนิดที่พบเฉพาะในมดลูกของสตรี (uNK) ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Immunity ระบุว่า เซลล์ดังกล่าวสามารถผลิตโปรตีน 2 ชนิดในปริมาณมากออกมาช่วยให้การเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ในตัวอ่อนระยะแรกเป็นไปด้วยดี

นายเทียน จี้กัง ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนในมณฑลอันฮุยบอกว่า โปรตีน 2 ชนิดที่ผลิตจากเซลล์เพชฌฆาตนี้ ประกอบด้วยโปรตีน Pleiotrophin ซึ่งช่วยให้หลอดเลือด กระดูก ข้อต่อ และเส้นใยประสาทในสมองของตัวอ่อนเจริญขึ้นอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ส่วนโปรตีนอีกชนิดคือ Osteoglycin ช่วยในการพัฒนาผิวหนัง ดวงตา และหัวใจที่แข็งแรง

จากการตรวจสอบเนื้อเยื่อในมดลูกของกลุ่มตัวอย่างสตรี 54 คน พบว่าผู้ที่มีเซลล์เพชฌฆาตอยู่ในปริมาณสูง มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและได้บุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์มาแล้ว ในขณะที่ผู้หญิงซึ่งมีเซลล์ดังกล่าวในปริมาณน้อยกว่ามักมีประวัติแท้งบุตรเป็นส่วนใหญ่

ที่มาของภาพ, Getty Images

ในการศึกษากับหนูทดลองที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนร่างกายไม่สามารถผลิตเซลล์เพชฌฆาตได้ นักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มดังกล่าวมีลูกที่ตัวเล็กกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงหนึ่งเท่าครึ่ง แต่ภายหลังจากที่ให้เซลล์เพชฌฆาตเพิ่มแก่หนูกลุ่มนี้ขณะตั้งท้องอีกครั้งหนึ่ง พบว่าลูกหนูรุ่นต่อมากลับมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นและสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น

ทีมผู้วิจัยหวังว่า จะสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์เพชฌฆาตชนิดที่พบในมดลูกนี้ เพื่อนำไปรักษาหญิงที่มีประวัติแท้งบุตรซ้ำซ้อนกันหลายครั้ง รวมทั้งช่วยให้ทารกที่มีความผิดปกติในการเจริญเติบโตในครรภ์ เช่นมีขนาดตัวเล็กหรือมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ให้กลับเติบโตเป็นปกติได้ โดยอาจใช้การฉีดเซลล์ดังกล่าวเข้ากระแสเลือดหรือให้ทางช่องคลอด ซึ่งจะต้องมีการศึกษาทดลองเพิ่มเติมกันต่อไป