น้ำตกไนแอการาถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

น้ำตกไนแอการาถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

น้ำตกไนแอการาบางส่วนเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็ง คาดว่าสัปดาห์หน้า อุณหภูมิจะยังอยู่ในระดับต่ำ ติดลบ 10 องศาเซลเซียส ในพื้นที่นี้

ครั้งล่าสุดที่น้ำตกไนแอการาเย็นจนเป็นน้ำแข็งทั้งหมดคือเดือนมกราคม ปี 2014 ซึ่งขณะนั้นมีอุณหภูมิติดลบ 19 องศาเซลเซียส ชาวเมืองคาดว่า น้ำตกไนแอการาจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดอีกครั้งในฤดูหนาวนี้ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลง