แม่น้ำคงคาที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก

แม่น้ำคงคาที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก

แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย ปัจจุบันมีสภาพที่เต็มไปด้วยขยะและมลพิษ ด้านรัฐบาลรับปากจะทำให้แม่น้ำคงคากลับมาใสสะอาดภายใน 5 ปี

แม่น้ำคงคาที่อยู่ในสภาพใสสะอาด ในแถบหิมาลัย กลายสภาพมาแม่น้ำที่เต็มไปด้วยขยะและมลพิษได้อย่างไร? นั่นเป็นผลมาจาก น้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัด และของเสียจากอุตสาหกรรม พลาสติกมากกว่าครึ่งล้านตันถูกทิ้ง ลงในแม่น้ำคงคาในแต่ละปี

สองฝั่งของแม่น้ำอัสสี หนึ่งในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำคงคา ในเมืองพาราณสีทางเหนือของอินเดีย เต็มไปด้วยขยะพลาสติก และส่วนใหญ่ถูกทิ้งโดยตรงลงแม่น้ำ

ชาวอินเดียถือว่าแม่น้ำคงคา มีความศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาสวดขอพร อาบน้ำ และเผาศพที่แม่น้ำ

สันเจย์ ตริปาที ชาวเมืองพาราณสี กล่าวว่า "มีคำพูดโบราณบอกว่า แม่น้ำคงคา เป็นของทุกคน คุณมีอิสระจะทำอะไร ก็ได้ตามที่คุณต้องการโยนอะไรที่อยากโยน เผาศพคนตาย อาบน้ำ ซักล้าง คุณจะได้รับการไถ่บาป เราไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างมลพิษ ในแม่น้ำคงคาด้วยวิธีนี้ เรากำลังขาดความรับผิดชอบ"

รัฐบาลอินเดียรับปากจะให้แม่น้ำคงคาใสสะอาดภายในเวลา 5 ปี ด้วยงบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 99,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้ งบส่วนใหญ่ ยังไม่ถูกเบิกมาใช้

ผลการศึกษาระบุว่า แม่น้ำคงมา เป็นหนึ่งในต้นตอที่มีส่วนทำให้ เกิดขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด