โดรนการแพทย์

โดรนการแพทย์

จากที่เคยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทาง คริส ชาโป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประเทศมาลาวีสามารถช่วยเหลือคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้โดรนช่วยขนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลออกไป เฮเลน แซมซวา บริษัทโดรน Globhe บอกว่า นี่เป็นการแปลงความสนใจส่วนตัวเรื่องการถ่ายภาพและเทคโนโลยีโดรนให้กลายมาเป็นการช่วยเหลือด้านการแพทย์