รักษามะเร็งด้วยวิธีแปลงเซลล์เม็ดเลือดขาวโจมตีเซลล์มะเร็ง

รักษามะเร็งด้วยวิธีแปลงเซลล์เม็ดเลือดขาวโจมตีเซลล์มะเร็ง

บริษัทในอังกฤษกำลังทดลองรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ด้วยการดัดแปลงเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยให้ไปโจมตีเซลล์มะเร็ง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่คาดต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีจึงจะสามารถใช้วิธีการรักษานี้ได้

ปัจจุบันมีมะเร็ง 200 แบบ ทำให้ยากต่อการรักษา แต่วิธีการที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยในการรักษา ให้ผลน่าพอใจในการทดลองช่วงแรก

เทคโนโลยีใหม่นี้เรียกว่าทีซีอาร์ (TCR) และบริษัทอิมมูโนคอร์ (Immunocore) ของอังกฤษกำลังใช้งานอยู่

มันแปลงเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย หรือ ทีเซลล์ ให้โจมตีเซลล์มะเร็ง โดยทีเซลล์ที่ถูกดัดแปลงจะไปจับกับโปรตีนบนเซลล์มะเร็ง การทำเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อต้านเซลล์มะเร็ง เมื่อเซลล์ที่ถูกดัดแปลงกลับเข้าสู่กระแสเลือด

จนถึงตอนนี้ ทางบริษัทรักษาผู้ป่วยแล้ว 180 คน โดยได้ผลน่าพอใจ แต่ยังต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ วางจำหน่ายในท้องตลาดได้

ส่วนโนวาร์ทิส (Novartis) บริษัทด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตัวยาที่ใช้รักษาด้วยวิธีกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว วิธีการรักษาที่เรียกว่า คิมรีอาห์ เทอราพี (Kymriah therapy) ของโนวาร์ทิส เป็นการรักษาเด็กและคนหนุ่มสาวที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

ตอนนี้ค่ารักษาต่อคนอยู่ที่ราว 15.7 ล้านบาทและรักษาได้ที่คลินิกที่ผ่านการรับรองเท่านั้น