ตัดต่อยีนรักษาโรคทางพันธุกรรม

ตัดต่อยีนรักษาโรคทางพันธุกรรม

หลายบริษัทกำลังพัฒนาเทคนิคการตัดต่อดัดแปลงดีเอ็นเอมนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อหลายปีก่อน เพื่อนำมาใช้รักษาโรคทางพันธุกรรม

ปี 2012 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธี เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของมนุษย์ เทคนิคนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ CRISPR Cas 9 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโรคใหม่ ด้วยการตัด เพิ่ม หรือดัดแปลง บางส่วนของดีเอ็นเอในยีนที่บกพร่อง ทำให้เซลล์ซ่อมแซมยีนที่เสียหาย ในร่างกายมนุษย์ได้

อินเทลเลีย เทอราพิวติกส์ (Intellia Therapeutics) ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังพัฒนาเทคนิคนี้

ทางบริษัทหวังว่า วิธีนี้จะช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดได้ อย่างเช่น ซิสติกไฟโบรซิส แต่เทคโนโลยีนี้ ยังต้องใช้เวลาวิจัยอีกหลายปี ก่อนที่จะใช้กับคนได้

นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันเรื่องจริยธรรม เกี่ยวกับการใช้วิธีการนี้ในคนด้วย

ผู้ไม่เห็นด้วยบอกว่า เทคโนโลยีนี้อาจนำไปสู่ สุพันธุศาสตร์ (eugenics) และออกแบบพันธุกรรมในทารก

อินเทลเลียระบุว่า ทางบริษัทมุ่งเน้นไปที่การตัดต่อยีนเกี่ยวกับร่างกาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดีเอ็นเอที่ถูกดัดแปลงจะเปลี่ยนแปลงยีน ที่ถูกตัดต่อเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกส่งต่อไปยังทายาท