งานศิลปะบนฝาท่อ

งานศิลปะบนฝาท่อ

ชาวญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และความสมบูรณ์แบบ ไม่เว้นแม้แต่ฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปมักเดินผ่านไปมาโดยที่ไม่ทันสังเกต แต่คนญี่ปุ่นกลับนำมาแต่งแต้มสีสันเป็นลวดลายสวยงามเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์เครือข่ายระบบระบายน้ำให้ดูดีขึ้น

ปัจจุบันมีฝาท่อลวดลายสวยงาม 12,000 ฝาประดับประดาอยู่ตามเมืองและหมู่บ้าน 1,700 แห่งทั่วญี่ปุ่น โดยมีลวดลายหลากหลาย เช่น เฮลโลคิตตี้ คลื่นทะเล และดวงดาว ซึ่งภาพวาดเหล่านี้ถือเป็นการสะท้อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของคนในท้องถิ่นได้อีกทาง

นอกจากนี้ ก็ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศให้ไปเยือนเพื่อถ่ายรูปงานศิลปะบนฝาท่อระบายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหล่านี้