นักวิทยาศาสตร์เสนอนิยามใหม่ ให้วัยรุ่นคือคนอายุ 10-24 ปี

  • 20 มกราคม 2018
ภาพเด็กๆ กรุ๊ปเซลฟี่ Image copyright Getty Images

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่ง เสนอความเห็นลงในวารสารการแพทย์ Lancet Child & Adolescent Health ให้มีการนิยามช่วงอายุของ "วัยรุ่น" เสียใหม่ โดยขยายช่วงเวลาที่มนุษย์พ้นจากวัยเด็กแต่ยังไม่เข้าสู้วัยผู้ใหญ่ให้ยาวนานขึ้น จากราว 11-19 ปี มาเป็น 10-24 ปี

คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งเสนอความเห็นดังกล่าวระบุว่า ปัจจุบันเยาวชนใช้เวลาในระบบการศึกษายาวนานขึ้น รวมทั้งช่วงวัยที่แต่งงานสร้างครอบครัวและมีบุตรถูกเลื่อนให้ล่าช้าออกไป ทำให้จำเป็นต้องพิจารณากันใหม่ว่าความเป็นผู้ใหญ่นั้นเริ่มขึ้นที่ช่วงวัยใดกันแน่

บทความดังกล่าวระบุว่า ตามปกติเด็กจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเมื่อโครงสร้างของสมองส่วนไฮโปทาลามัสผลิตฮอร์โมนออกมากระตุ้นการทำงานของต่อมพิทูอิทารีและต่อมบ่งเพศต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพัฒนาการนี้มักเกิดขึ้นในอายุโดยเฉลี่ย 14 ปี แต่ในปัจจุบันโภชนาการและระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้การหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเด็กในประเทศพัฒนาแล้วอาจมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่นขณะมีอายุเพียง 10 ปีเท่านั้น

ในกรณีของเด็กหญิง การมีประจำเดือนคือสิ่งบ่งบอกการเข้าสู่วัยรุ่น แต่ในช่วงเวลา 150 ปีที่ผ่านมา เด็กหญิงในสหราชอาณาจักรเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยเฉลี่ยถึง 4 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า วัยรุ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางร่างกายต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะเข้าสู่วัยมากกว่า 20 ปี ซึ่งเดิมถือกันว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ร่างกายน่าจะหยุดเติบโตแล้ว

นักวิจัยพบว่า สมองของคนรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงมีพัฒนาการต่อไปหลังอายุ 20 ปี โดยทำงานได้ไวและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนฟันกรามชุดสุดท้าย (Wisdom teeth) ก็งอกโผล่ขึ้นช้าลง โดยบางคนมีฟันชุดนี้งอกมาเมื่อมีอายุถึง 25 ปีแล้ว

นอกจากปัจจัยทางกายภาพแล้ว การที่คนรุ่นใหม่แต่งงานมีบุตรช้าลงยังทำให้นิยามของความเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่มีอยู่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยศาสตราจารย์ซูซาน ซอว์เยอร์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็กประจำนครเมลเบิร์น หนึ่งในผู้เขียนบทความนี้บอกว่า

"แม้ความเป็นผู้ใหญ่ทางกฎหมายจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 18 ปี แต่การมีบทบาทและความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่แท้จริงเกิดขึ้นหลังจากนั้นนานมาก โดยคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้ภาวะกึ่งพึ่งพา (Semi-dependency) และอาศัยอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไปจนอายุเฉลี่ยราว 25 ปี"

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอให้มีการปรับนิยามช่วงอายุของ "วัยรุ่น" เสียใหม่ ให้อยู่ในวัยราว 10-24 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ดูแลด้านเยาวชนเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เช่นอาจขยายการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีอายุมากขึ้น หรืออนุญาตให้ผู้ปกครองลางานเพื่อดูแลบุตรหลานที่มีอายุตามเกณฑ์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญทางสังคมวิทยาบางส่วนเตือนว่า การปรับช่วงอายุของวัยรุ่นให้กว้างขึ้นดังกล่าว อาจเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไม่รู้จักโต "สังคมควรตั้งความคาดหวังสูงสุดไว้กับคนรุ่นใหม่ และพวกเขาควรเติบโตขึ้นมาด้วยมาตรฐานนี้ ไม่ใช่จะมุ่งพิจารณาจากเกณฑ์การเติบโตทางกายภาพเท่านั้น"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม