ผู้ชายและคนขี้กังวลถูกสุนัขกัดบ่อยครั้งที่สุด

  • 4 กุมภาพันธ์ 2018
น้องหมา Image copyright PA

งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลของสหราชอาณาจักรพบว่า มีผู้ชายประสบเหตุถูกสุนัขกัดบ่อยครั้งกว่าผู้หญิงถึง 81% และคนที่มีนิสัยขี้กังวลซึ่งมีบุคลิกกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุข ก็มักจะถูกสุนัขกัดบ่อยครั้งกว่าผู้อื่นเช่นกัน

ผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระบาดวิทยาและสุขภาพชุมชน ( Journal of Epidemiology and Community Health ) โดยคณะนักวิจัยได้ตรวจสอบประวัติของกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษ 700 คน และพบว่าราว 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้เคยถูกสุนัขกัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต โดย 55% ถูกสุนัขที่ไม่คุ้นเคยกัดเอา

เมื่อนำปัจจัยด้านอายุ เพศ และสถานะการเป็นเจ้าของสุนัขมาพิจารณาร่วมด้วย ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายถูกสุนัขกัดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างหญิงในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 81 และพบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขหลายตัวมีโอกาสถูกกัดบ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขถึง 3 เท่า

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนนบุคลิกภาพของตนเองว่า มีแนวโน้มจะเป็นคนมีความมั่นคงทางอารมณ์และสงบเยือกเย็น มีประวัติถูกสุนัขกัดน้อยครั้งกว่าผู้ที่มีคะแนนบุคลิกภาพชี้ว่าเป็นคนขี้กังวลและชอบกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุข

ดร.คาร์รี เวสต์การ์ธ หนึ่งในผู้ร่วมคณะวิจัยระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าความวิตกกังวลและไม่มั่นคงทางอารมณ์ทำให้คนถูกสุนัขกัด หรือการถูกสุนัขกัดมาก่อนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นเมื่ออยู่ใกล้สุนัขกันแน่ นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า การที่เจ้าของเป็นคนใจเย็นจะทำให้สุนัขดุสงบลงได้หรือไม่ ทั้งยังอาจมีสาเหตุอื่น ๆ เช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

อย่างไรก็ตาม ดร.เวสต์การ์ธ เผยถึงข้อจำกัดของงานวิจัยนี้ว่า เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวนจำกัดโดยไม่ได้นำปัจจัยเรื่องอายุ เพศ และพันธุ์ของสุนัขมาพิจารณาร่วมด้วย แต่งานวิจัยนี้มุ่งให้ทราบถึงแนวโน้มบางประการที่อาจนำมาใช้ป้องกันเหตุสุนัขกัด ซึ่งประเมินว่าเกิดขึ้นบ่อยถึงเกือบ 2,000 ครั้งในแต่ละปี ต่อประชากรชาวอังกฤษ 100,000 คน

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม