ครบรอบ 100 ปีผู้หญิงอังกฤษมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

ครบรอบ 100 ปีผู้หญิงอังกฤษมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

6 กุมภาพันธ์ 2018 ถือเป็นวาระครบรอบ 100 ปีที่ผู้หญิงอังกฤษมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

การเรียกร้องขอสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงเริ่มมาตั้งแต่ปี 1817 เมื่อมีนักคิดนักปรัชญาอย่าง เจเรมี เบนทัมม์ วิลเลี่ยม ทอมป์สัน และ แอนนา วิลเลอร์ ออกมาเรียกร้องสนับสนุน จัดชุมนุมแจกจ่ายใบปลิวเรียกร้องความเท่าเทียม แต่ไม่ค่อยจะได้ผลมากนัก จนกระทั้งจอห์น สจ๊วต มิลล์ นักปรัชญาแห่งยุค ตีพิมพ์บทความ The Subjection of Women ในปี 1861 ขบวนการเรียกร้องความเท่าเทียมทางการเมืองของสตรีอังกฤษส่งประกายสดใส

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การปฏิรูปการเมืองเพื่อความเท่าเทียมทั้งหญิงชาย มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อบทบาทของผู้หญิงระหว่างสงครามเป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนทำให้อังกฤษชนะสงคราม จึงมีการออกกฎหมายตัวแทนประชาชน ค.ศ. 1918 ปลดล็อคข้อจำกัดหลายอย่างในการให้สิทธิการออกเสียงเลือกตั้งในหมู่ผู้ชาย ทั้งยังถือเป็นครั้งแรกที่ให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้ง และลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ อาทิ เป็นหญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือมีการศึกษาระดับปริญญา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ส.ส. วิลละบี ดิกคินสัน ต้องการเปลี่ยนข้อกำหนดนี้ และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ในปี 1928 ผู้หญิงอังกฤษอายุ 21 ปีขึ้นไปทุกคนได้รับสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเท่าเทียม และกลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน