N Korea invites South president for visit
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

คิม จอง อึน เชิญประธานาธิบดีเกาหลีใต้เยือนเกาหลีเหนือ

  • 10 กุมภาพันธ์ 2018

คิม โย จอง น้องสาวของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งหนังสือเชิญที่เขียนด้วยลายมือของนายคิม จอง อึน ให้แก่ประธานาธิบดีมุน เจ อิน ของเกาหลีใต้ เพื่อเชิญให้เขาเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือ

บุคคลสำคัญจากทั้งสองประเทศได้ร่วมรับประทานกิมจิ และดื่มเหล้าโซจู พร้อมกับพูดคุยกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง