ไขปริศนากำเนิด “โซลาร์แฟลร์” พลังทำลายล้างจากดวงอาทิตย์

ความผันผวนของสนามแม่เหล็กที่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์คือหัวใจสำคัญของการเกิดโซลาร์แฟลร์

ที่มาของภาพ, NASA

คำบรรยายภาพ,

ความผันผวนของสนามแม่เหล็กที่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์คือหัวใจสำคัญของการเกิดโซลาร์แฟลร์

คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างรุนแรงจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ได้แล้ว ซึ่งในอดีตปรากฏการณ์นี้ได้ปลดปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานมหาศาลยิ่งกว่าพายุสุริยะโดยทั่วไปมายังโลก สร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่ระบบพลังงานและโทรคมนาคมในวงกว้าง

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน École Polytechnique และสถาบัน CNRS ของฝรั่งเศสเผยกับบีบีซีว่า ได้พบกลไกภายในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอย่างฉับพลันรุนแรง ซึ่งความผันผวนของสนามแม่เหล็กนี้ทำให้เกิดการปะทุปลดปล่อยมวลโคโรนา (Corona Mass Ejection - CME) ซึ่งเป็นกลุ่มก๊าซร้อนมีประจุพลังงานสูง หรือที่เรียกว่าพลาสมาออกมา

ดร. ทาฮาร์ อามารี หนึ่งในคณะผู้วิจัยดังกล่าวอธิบายว่า ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสนามแม่เหล็ก 2 แบบที่ชั้นบรรยากาศด้านบนของดวงอาทิตย์ เป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ขึ้นหรือไม่

ที่มาของภาพ, TAHAR AMARI ET AL / CNRS-ECOLE POLYTECHNIQUE

คำบรรยายภาพ,

เส้นแรงแม่เหล็กคล้ายเส้นเชือกที่บิดตัว อยู่ภายในโครงสร้างสนามแม่เหล็กรูปกรงอีกชั้นหนึ่ง

โครงสร้างของสนามแม่เหล็กดังกล่าว ประกอบไปด้วยกลุ่มเส้นแรงแม่เหล็กที่เหมือนกับเส้นเชือกบิดตัว ซึ่งจะถูกกักอยู่ภายในโครงสร้างสนามแม่เหล็กที่คล้ายกรงนกอีกชั้นหนึ่ง โดยปกติแล้วโครงสร้างสนามแม่เหล็กที่เหมือนเส้นเชือกจะมีพลังอ่อนกว่าโครงสร้างรูปกรง แต่หากเมื่อใดที่โครงสร้างแบบเส้นเชือกมีการบิดตัวอย่างรุนแรง จะทำให้เกิดความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กสูงจนเกิดการปะทุลุกจ้าจากภายในออกมาได้

จากความเข้าใจพื้นฐานนี้ นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทำนายการเกิดโซลาร์แฟลร์ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งสามารถคาดการณ์ระดับพลังงานสูงสุดที่จะมีการปลดปล่อยออกมาได้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ บนโลก ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล

ที่มาของภาพ, TAHAR AMARI ET AL / CNRS-ECOLE POLYTECHNIQUE

คำบรรยายภาพ,

หากเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้ายเส้นเชือกมีการบิดตัวในระดับสูง จะเกิดความปั่นป่วนที่ทำลายกรงสนามแม่เหล็กด้านนอกบางส่วนได้