“ปั่กปั่ก” อาหารคนยากในฟิลิปปินส์

“ปั่กปั่ก” อาหารคนยากในฟิลิปปินส์

คำเตือน: วิดีโอมีภาพที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายังคงมีประชากรยากจนอยู่จำนวนไม่น้อย แม้รัฐบาลจะเคยกำหนดแผนระยะยาวเพื่อลดจำนวนประชากรยากจนที่สุดลง และการเติบโตทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้อัตราความยากจนลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด

คนจนจำนวนหนึ่งในกรุงมะนิลา พึ่งพิงอาหารจากร้านที่นำเนื้อสัตว์จากกองขยะมาปรุงซ้ำอีกครั้ง หรือที่คนฟิลิปปินส์เรียกว่า "ปั่กปั่ก"

คำว่าปั่กปั่กมีความหมายตรงตัวว่า "อาหารปัดฝุ่น" ซึ่งเป็นการนำอาหารเหลือทิ้งจากภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือร้านที่ขายอาหารฟาสต์ฟู้ด มาเลือกเอาแต่เนื้อสัตว์ และนำไปปรุง ด้วยการต้ม เคี่ยว หรือทอด ให้เป็นอาหารจานใหม่ ขายให้คนยากจน

แกงที่ขายในร้านขายปั่กปั่กมีราคาประมาณถ้วยละ 6 บาท ซึ่งช่วยให้คนปากกัดตีนถีบอิ่มท้อง บางคนบอกว่านี่คือชีวิตที่แท้จริงของคนยากจนในฟิลิปปินส์

การกินอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากกองขยะก่อให้เกิดคำถามในเรื่องของความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการต่อต้านความยากจนแห่งชาติของฟิลิปปินส์เคยออกมาเตือนว่า ปั่กปั่ก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้เกิดโรค เช่น ติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร เป็นต้น