เจ้าชายเกย์ ผู้เปิดบ้านรับชาวอินเดียผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เจ้าชายเกย์ ผู้เปิดบ้านรับชาวอินเดียผู้มีความหลากหลายทางเพศ

หลังจากออกมาเปิดเผยตัวครั้งแรกว่าเป็นเกย์เมื่อปี 2006 มานเวนทรา สิงห์ โกฮิล มกุฎราชกุมารแห่งนครราชไพพลา รัฐคุชราต ก็ถูกกระแสต่อต้านรุนแรง คนนครราชไพพลาทำหุ่นจำลองเขามาเผาทิ้ง เพราะว่าเคยนับถือเขาเป็นเชื้อพระวงศ์และบุคคลตัวอย่าง

ตอนนี้ เขาเปิดบ้านตัวเองที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษต้อนรับชาวอินเดียผู้มีความหลากหลายทางเพศที่สังคมไม่ยอมรับ และบอกว่านี่เป็นความคิดเพื่อการสร้างพลังทั้งทางสังคมและทางการเงินสำหรับคนที่ถูกสังคมและครอบครัวตัวเองตัดขาด