แปลงไฟล์ดิจิทัลเก็บไว้ในดีเอ็นเอ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แปลงไฟล์ดิจิทัลเก็บไว้ในดีเอ็นเอ

  • 24 มีนาคม 2018

บริษัทในสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการแปลงไฟล์ดิจิทัลเพื่อนำไปเก็บไว้ในดีเอ็นเอ เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยในการเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลไว้ในพื้นที่เพียงน้อยนิด

ดีเอ็นเอสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมหาศาล ดร.เอมิลี เล็ปเราสต์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัททวิสต์ไบโอไซน์ในสหรัฐฯ บอกว่า "ถ้าเราเก็บข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไว้ในดีเอ็นเอก็จะมีขนาดเท่ากับกล่องรองเท้า"

เธอกำลังพัฒนาวิธีการเข้ารหัสข้อมูลดิจิทัลในดีเอ็นเอ เทคโนโลยีนี้จะแปลงไฟล์ดิจิทัลให้เป็นรหัสดีเอ็นเอก่อนในขั้นแรก จากนั้นรหัสนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวดีเอ็นเอ ตัวดีเอ็นเอเองจึงทำหน้าที่เหมือนกับฮาร์ดไดร์ฟ

เว็บไซต์เวอร์ดิกต์ อธิบายว่า เนื้อหาดิจิทัลซึ่งปกติถูกเก็บด้วยรหัสเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 จะถูกแปลงให้เป็นรหัสพันธุกรรม A, C, G และ T ซึ่งเป็นส่วนประกอบดีเอ็นเอ นอกจากนั้นผลดีของการใช้ดีเอ็นเอเป็นสื่อกลางในการเก็บข้อมูลก็คือ ระยะเวลาที่เก็บได้นานกว่า โดยดีเอ็นเอมีอายุยืนยาวกว่าซิลิกอน 1,000 เท่า และดีเอ็นเอปริมาตร 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง ล้านล้านล้านล้านล้านไบต์

บีบีซีได้ส่งผู้สื่อข่าว ริชาร์ด เวสต์คอตต์ ไปทดลองใช้งานเทคโนโลยีนี้ โดยเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อนำข้อมูลดิจิทัลนี้ไปเก็บไว้ในดีเอ็นเอ ผลปรากฏว่า คลิปวิดีโอที่เก็บไว้ในรูปของดีเอ็นเอสามารถนำมาเปิดเล่นได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง

เว็บไซต์เวอร์ดิกต์ อธิบายขั้นตอนการทำงานว่า รหัสดีเอ็นเอที่แปลงมาจากข้อมูลดิจิทัลซึ่งเป็นเลขฐานสอง จะถูกนำไปผลิตสายเกลียวดีเอ็นเอสังเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปเก็บรักษาไว้ด้วยความเย็น เมื่อต้องการใช้งาน ก็นำสายเกลียวดีเอ็นเอนี้ออกมา แล้วก็ถอดรหัสด้วยการใช้เครื่องเรียงลำดับดีเอ็นเอ ลำดับดีเอ็นเอจะถูกแปลงกลับไปเป็นเลขฐานสอง

แต่เทคโนโลยีนี้ยังมีราคาสูงมากในปัจจุบัน นิค โกลด์แมน นักชีววิทยาโมเลกุล กล่าวว่า "ใน 5 ปี จะมีความก้าวหน้ามากพอ ทำให้ถ้าคุณมีเงินมาก และมีข้อมูลที่มีคุณค่ามาก คุณอาจพิจารณาใช้วิธีการนี้ และในอีกอาจจะ 10-15 ปีก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่คุณและผมซื้อมาใช้งานส่วนตัวได้"