ไขปริศนาหักข้อนิ้วมือทำไมจึงมีเสียง

  • 30 มีนาคม 2018
หักข้อนิ้ว Image copyright Getty Images

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งศึกษาเสียงซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการหักข้อนิ้วมือในมนุษย์ พบว่าเสียงที่หลายคนอาจรำคาญนี้ สามารถอธิบายได้ด้วยสามสมการทางคณิตศาสตร์

โมเดลทางคณิตศาสตร์นี้ยืนยันแนวคิดที่ว่า เสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการหักข้อนิ้วมือ เกิดจากการยุบตัวของฟองอากาศเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในของเหลวบริเวณข้อต่อในขณะที่แรงดันเปลี่ยนไป

เสียงที่เกิดจากการหักข้อนิ้วมือ เป็นหัวข้อที่ถูกถกเถียงกันมาราวหนึ่งศตวรรษ ซึ่งนายวินีธ จันดรัน สุจา เล่าว่าเขาเริ่มสนใจเรื่องนี้ตอนที่ศึกษาอยู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันโพลีเทคนิคฝรั่งเศส โดยร่วมกับ ดร.อับดุล บาราคัต พัฒนาสมการเพื่ออธิบายเสียงซึ่งเกิดจากการหักกระดูกนิ้วและกระดูกมือ

นายจันดรัน สุจา ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐฯ กล่าวกับบีบีซีนิวส์ว่า "สมการแรก อธิบายการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในข้อกระดูกเมื่อเราหักนิ้วมือ สมการที่สอง เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ซึ่งนำมาใช้อธิบายขนาดของฟองอากาศที่เปลี่ยนไปตามแรงดันที่เปลี่ยน และสมการที่สามที่เราเขียนขึ้น อธิบายขนาดของฟองอากาศที่เปลี่ยนไปกับฟองอากาศที่ทำให้เกิดเสียง"

เขาอธิบายว่า เมื่อหักข้อนิ้วมือ จริงๆ แล้วคือการดึงข้อต่อออกจากกัน และเมื่อทำเช่นนั้น แรงดันจะลดลง ทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในของเหลวที่หล่อลื่นบริเวณข้อต่อหรือน้ำไขข้อ

"ในกระบวนการหักข้อนิ้วมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันภายในจนฟองอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเสียงที่เราได้ยิน" นายจันดรัน สุจา กล่าว

ทฤษฎีที่ต่างกัน

โมเดลคณิตศาสตร์ที่คิดขึ้นใหม่นี้ นำสองทฤษฎีเก่าที่ค้านกันมาอธิบายร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยแนวคิดที่ว่าฟองอากาศทำให้เกิดเสียง ถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1971 แต่ต่อมาอีก 40 ปี ได้มีการทดลองใหม่ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ายังคงมีฟองอากาศอยู่ในข้อต่อได้นานหลังจากที่ข้อนิ้วมือถูกหัก ซึ่งโมเดลใหม่แสดงให้เห็นว่า ฟองอากาศที่ยุบตัวเพียงส่วนหนึ่งก็สามารถทำให้เกิดเสียงได้ จึงยังมีฟองอากาศขนาดเล็กหลงเหลืออยู่ในข้อต่อกระดูกนิ้วมือหลังจากที่ถูกหักนิ้วแล้ว

ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารไซแอนติฟิก รีพอร์ต (Scientific Reports) นอกจากอธิบายเรื่องการคำนวณแล้ว ยังนำเสนอผลการวัดค่าจากอาสาสมัครสามคนในงานทดลองด้วย รายงานฉบับนี้กล่าวถึงผู้ที่ไม่สามารถหักข้อนิ้วมือได้ว่า หากมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ระหว่างกระดูกข้อต่อนิ้วมือ แรงดันในน้ำไขข้อจะลดลงไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดเสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม