ดัชนีดึงดูดคนเก่งโลก: สิงคโปร์ครองอันดับ 2 ส่วนไทยอยู่อันดับ 70

สิงคโปร์

ที่มาของภาพ, Getty Images

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่มเพาะคนเก่งมีพรสวรรค์มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำถึงระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายของประเทศ

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 9 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย

ผลการจัดอันดับครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ดัชนีชี้วัดความสามารถการแข่งขันในการดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่งทั่วโลก" (Global Talent Competitiveness Index) ประจำปี 2018 ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสอนวิชาบริหารธุรกิจ INSEAD ของประเทศฝรั่งเศส โดยสิงคโปร์เป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชื่อติด 10 อันดับแรกในการจัดอันดับครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมทั่วโลกนั้นประเทศในแถบยุโรปยังคงครองอันดับ 8 ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่มเพาะคนเก่งมีพรสวรรค์มากที่สุดในโลก ขณะที่สหรัฐฯ อยู่ในอันดับที่ 3

ดัชนีดังกล่าวประเมินจากศักยภาพของ 119 ประเทศในการดึงดูด พัฒนา และรักษาทรัพยกรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไว้ในประเทศ โดยประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับครั้งนี้ล้วนมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ กล่าวคือ มีระบบการศึกษาที่ดี มีระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดึงดูดบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ทำงานในประเทศ ซึ่งในปีนี้การประเมินมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการเปิดกว้างและความหลากหลายภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ

ที่มาของภาพ, Reuters

คำบรรยายภาพ,

ประเทศไทยมีความสามารถในการดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่งอยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 9 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย

ในส่วนของประเทศไทยนั้นขยับขึ้นจากอันดับ 73 เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่ 70 ในปีนี้ เช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 43 จากที่เคยอยู่อันดับที่ 54 เมื่อปีก่อน ส่วนอินเดียกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่ 81 จาก 92 ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียอยู่อันดับที่ 27, ฟิลิปปินส์ 54, อินโดนีเซีย 77, เวียดนาม 87, ลาว 95 และ กัมพูชา 108

นายบรูโน แลนวิน จากสถาบัน INSEAD และเป็นบรรณาธิการร่วมของรายงานฉบับนี้ บอกว่า ในขณะที่ "เมืองอัจฉริยะ" กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองขนาดกลางในเอเชียก็กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์รวมของคนเก่งที่มีพรสวรรค์มากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย

สำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ INSEAD ทำการศึกษาโดยจับมือกับบริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์ Adecco Group AG และบริษัท Tata Communications ของอินเดีย