ห้องน้ำอวกาศ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ห้องน้ำอวกาศ

  • 20 เมษายน 2018

มนุษย์อวกาศต้องใช้ห้องน้ำในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง และนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้อำนวยการฝึกอบรมการบินของนาซา คุยกับ บีบีซี เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำในอวกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง