ด้วงคีมสู้กันเพื่อผสมพันธุ์กับตัวเมีย

ด้วงคีมมีชีวิตอยู่ใต้ดินนาน 7 ปี เมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อให้ได้ผสมพันธุ์กับตัวเอง หลังจากนั้นวัฏจักรชีวิตสมบูรณ์ ไม่นานมันก็จะตาย

ด้วงคีมเป็นแมลงที่อยู่บนบก ที่มีมากที่สุดในยุโรป ชื่อของมันมาจาก ขากรรไกรที่เหมือนกับเขากวาง ซึ่งพวกมันใช้ป้องกันตัวเอง

ด้วงคีมหาอาหารและใช้ชีวิต อยู่ใต้ดินนานถึง 7 ปี ส่วนใหญ่มันจะกินไม้ผุ

ด้วงคีมตัวผู้ มีเวลาหาคู่ผสมพันธุ์ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ด้วงตัวเมีย จะปล่อยกลิ่นออกมาดึงดูดตัวผู้ ด้วงตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อให้ได้สิทธิ์ผสมพันธุ์

ตัวผู้ที่ชนะจะได้ผสมพันธุ์ และยีนของมันจะถูกถ่ายทอดต่อไป เมื่อวัฏจักรชีวิตของมันสมบูรณ์ ไม่นานหลังจากนั้น มันก็จะตาย