ไอร์แลนด์เตรียมลงประชามติทำแท้งถูกกฎหมาย

ชาวไอร์แลนด์มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 8 เพื่อทำให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แรก จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะกรณีมีความเสี่ยงต่อชีวิตแม่เท่านั้น