พบเชาวน์ปัญญาพัฒนาเพิ่มขึ้น หากอวตารเป็นไอน์สไตน์ในโลกเสมือนจริง

  • 12 กรกฎาคม 2018
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Image copyright Getty Images

แม้คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถพัฒนาระดับสติปัญญาให้สูงเทียบเท่าอัจฉริยะตลอดกาลอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้ แต่ผลวิจัยทางจิตวิทยาล่าสุดชี้ว่า เราอาจมีเชาวน์ปัญญาและความมั่นใจเพิ่มขึ้น หลังสวมร่างอวตารเป็นไอน์สไตน์ในโลกเสมือนจริง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาของสเปน ตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่องนี้ลงในวารสาร Frontiers in Psychology โดยระบุว่าได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) กับอาสาสมัครชาย 30 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งจะได้สวมร่างอวตารที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับไอน์สไตน์ทุกประการ ส่วนผู้เข้ารับการทดลองอีกกลุ่มนั้นได้สวมร่างอวตารที่ดูเป็นเพศชายโดยทั่วไป โดยทั้งสองกลุ่มมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในโปรแกรมโลกเสมือนจริงตามการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครเองราวครึ่งชั่วโมง

ทั้งก่อนและหลังใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง อาสาสมัครจะได้รับการทดสอบเชาวน์ปัญญา รวมทั้งระดับความมั่นใจ-ภาคภูมิใจในตนเอง และแนวโน้มที่จะมีอคติต่อผู้สูงอายุอย่างไอน์สไตน์แฝงอยู่ด้วย

ผลการทดลองชี้ว่า อาสาสมัครกลุ่มที่สวมร่างอวตารเป็นไอน์สไตน์ มีคะแนนทดสอบเชาวน์ปัญญาในรอบหลังดีขึ้นมาก ทั้งมีคะแนนความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเรื่องอคติแฝงต่อผู้สูงอายุลดลง ในขณะที่อาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ว่าชัดเจนแต่อย่างใด

ศ. เมล สเลเตอร์ ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า "การที่ผู้ร่วมการทดลองได้เห็นร่างอวตารของตนเหมือนกับไอน์สไตน์ไม่ผิดเพี้ยนราวกับส่องกระจก ทำให้เกิดสภาพลวงตาที่มีพลังดึงดูดให้คล้อยตาม จนรู้สึกว่าร่างอวตารก็คือตนเอง ซึ่งไม่แตกต่างจากอัจฉริยะระดับโลก"

ศ. สเลเตอร์ยังบอกว่า ผลการทดลองนี้อาจนำไปใช้ในด้านการศึกษา โดยช่วยให้นักเรียนที่ขาดความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำสามารถมีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม