ยูกันดา เก็บภาษีการใช้สื่อโซเชียล
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ยูกันดา เก็บภาษีการใช้สื่อโซเชียล

  • 16 กรกฎาคม 2018

ถ้าอยากจะใช้ วอทสแอป ในยูกันดา คุณอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม?

ประธานาธิบดีโยเวอรี มูเซอเวนี ไม่ชอบ "การคุยไร้สาระ" บนแอปฯ สนทนาต่าง ๆ และโซเชียลมีเดีย เขาบอกว่า มันส่งเสริมการซุบซิบนินทา และส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ รัฐบาลจึงเก็บภาษี

โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อความและเสียงจะถูกคิดเงิน 1.67 บาทต่อวัน ในประเทศซึ่งประชาชน 1 ใน 5 มีชีวิตอยู่ภายใต้เส้นความยากจน การเก็บภาษีนี้ส่งผลต่อคนจำนวนมาก

มีรายงานว่าธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งเริ่มมียอดขายลดลง เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้คนจำนวนมากแสดงความไม่พอใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย หลายคนหันไปใช้บริการพร็อกซีซึ่งจะปลอมแปลงตำแหน่ง เพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินนี้

ผู้ไม่เห็นด้วยบอกว่า มันจะจำกัดการอภิปรายทางการเมืองและปิดกั้นนวัตกรรม แต่รัฐบาลบอกว่า ภาษีนี้จะช่วยสร้างรายได้กว่า 3,330 ล้านบาท ผู้เห็นด้วยบอกว่า มันจะช่วยลดการติดโซเชียลมีเดีย