Deepfakes เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอ ภัยร้ายใหม่บนโลกออนไลน์

ข่าวปลอม รูปปลอม วิดีโอปลอม กลายเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วเมื่อมี Deepfakes

Deepfakes เป็นเทคโนโลยีเอไอแบบใหม่ เป็นการสร้างวิดีโอปลอมที่สามารถตัดต่อเอาหน้าบุคคลเข้าไปไว้ในวิดีโอ เพื่อให้พูดหรือแสดงอะไรก็ได้ โดยที่บุคคลนั้นไม่รู้ตัว

กระแสนี้กำลังระบาดในโลกออนไลน์ คนดังหลายคนตกเป็นเป้า บ้างก็ถูกตัดต่อใบหน้าไปไว้ในภาพยนตร์โป๊ บ้างก็ถูกตัดต่อให้พูดหรือทำในสิ่งที่ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะภาพยนตร์โป๊ตัดต่อ ในเว็บค้นหาแสดงผลลัพธ์เกือบ 700,000 ผลลัพธ์

ในความเป็นจริง ทุกคนที่มีรูปภาพออนไลน์ซึ่งเปิดสาธารณะ สามารถตกเป็นเหยื่อ Deepfakes ได้หมด ที่น่ากลัวกว่านั้นคือวิดีโอตัดต่อเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายระดับโลกได้