เหตุใดร่าง กม. ความเป็นรัฐชาติของอิสราเอล จึงสร้างความขัดแย้งขึ้น?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เหตุใดร่าง กม. ความเป็นรัฐชาติของอิสราเอล จึงสร้างความขัดแย้งขึ้น?

  • 21 กรกฎาคม 2018

อิสราเอลผ่านร่างกฎหมายที่ชาวปาเลสไตน์เรียกว่า เหยียดเชื้อชาติ เพราะว่าร่างกฎหมายความเป็นรัฐชาติกำหนดว่า อิสราเอลเป็นรัฐยิวแต่เพียงอย่างเดียว

พลเมืองชาวอาหรับของอิสราเอลบอกว่า กฎหมายนี้จะลดทอนคุณค่าของสิทธิและอัตลักษณ์ของพวกเขา

ชาวปาเลสไตน์ราว 750,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ตอนที่อิสราเอลก่อตั้งประเทศ แต่บางส่วนไม่ยอมอพยพ ประชากรราว 20% ของอิสราเอลเป็นชาวอาหรับ

ภาษาอารบิก ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในภาษาทางการ จนถึงปัจจุบัน แต่ในอนาคตจะมีเพียงภาษาฮิบรูเท่านันที่เป็นภาษาทางการของอิสราเอล

กฎหมายใหม่นี้ประกาศว่า "มีเพียงชาวยิว ที่มีสิทธิปกครองตนเองในอิสราเอล"พลเมืองชาวอาหรับเห็นว่า การที่พวกเขาถูกละเลยเป็นการเลือกปฏิบัติ

ร่างกฎหมายก่อนหน้านี้ มีวรรคหนึ่งที่ให้ก่อตั้งดินแดนที่มีเฉพาะชาวยิวในประเทศ ชุมชนชาวยิวหลายแห่งไม่ยอมให้ชาวปาเลสไตน์ซื้อบ้านในย่านที่ตัวเองอยู่อาศัย แต่ข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้ผ่านไปจนถึงร่างสุดท้าย

ถ้อยคำใหม่ระบุว่า "ให้มีการส่งเสริม การพัฒนาการลงหลักปักฐานของชาวยิว" แม้จะมีการแก้ไขถ้อยคำ แต่ชาวปาเลสไตน์ก็ยังรู้สึกว่า มันทำให้พวกเขาแปลกแยกมากขึ้น

กฎหมายใหม่ประกาศว่า นครเยรูซาเลม "ที่เป็นเอกภาพและหนึ่งเดียว" เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ถือเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายสากลซึ่งเห็นว่า เยรูซาเลมตะวันออกเป็นดินแดนที่ถูกยึดครอง

ส.ส. อาหรับของอิสราเอล ประณามกฎหมายใหม่นี้ และฉีกมันกลางสภา ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ระบุว่าเป็น "ช่วงเวลาที่มีความหมาย"