ย้อนประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ย้อนประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชา

  • 30 กรกฎาคม 2018

กัมพูชา คือดินแดนอุษาคเนย์ที่มีประวัติศาสตร์อังรุ่งเรืองนับพันปี จนถึงยุคปัจจุบันที่หน้าประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ห้วงเวลาอันโหดร้ายในยุคที่เขมรแดงเรืองอำนาจ เรื่อยมาจนถึงยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีนาย ฮุน เซน กุมอำนาจบริหารประเทศมานานกว่า 3 ทศวรรษ