สีอะไรที่ธงชาติ(เกือบ)ทั่วโลกไม่มี?

สีอะไรที่ธงชาติ(เกือบ)ทั่วโลกไม่มี?

นอกจากธงชาติโดมินิกาและนิการากัวแล้ว สิ่งที่ธงชาติทั่วโลกไม่มีคือสีม่วง ไม่ใช่เพราะคนไม่ชอบสีนี้ แต่ในอดีต สีม่วงมีราคาแพงมากโดยผลิตจากจากเมือกของเปลือกหอยซึ่งสกัดได้เพียงทีละนิด

วิลเลียม เฮนรี เพอร์กิน นักเคมีชาวสหราชอาณาจักร เป็นผู้คิดค้นสูตรการสังเคราะห์สีนี้ และเพิ่งมีการผลิตสีม่วงในราคาถูกและเผยแพร่กว้างขวางในปี 1856